Związek Pisarzy Ameryki (WGA) zakończył strajk przeciwko Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP).

Po pięciodniowym maratonie negocjacji, obie strony doszły do wstępnego porozumienia, które jeszcze wymaga precyzyjnego sformułowania w postaci umowy, perspektywy są jednak optymistyczne. Trwający prawie pięć miesięcy strajk był krótszy od rekordowego o osiem dni i całe Hollywood żyło obawami, że rozmowy mogą przeciągnąć się do następnego roku, a produkcja filmów i seriali zostanie wstrzymana. Teraz pisarze mogą wracać do pracy, czekając na finalizację trzyletniego kontraktu między WGA a AMPTP. WGA wzywa jednak swoich członków do wsparcia pikiet SAG-AFTRA, które nadal trwają.

Strajk WGA był odpowiedzią na kwestie związane z płatnościami dodatkowymi, stabilnością zatrudnienia w branży streamingowej, minimalnym wymogiem zatrudnienia w pokojach pisarzy oraz ochroną przed sztuczną inteligencją w studiach filmowych. W tym okresie ostrożnego optymizmu, członkowie związku są pełni nadziei przed zbliżającym się głosowaniem. WGA jasno wyrażało swoje oczekiwania, zwracając uwagę na nowoczesne wyzwania branży, w tym zmiany wprowadzane przez serwisy streamingowe i rosnący wpływ sztucznej inteligencji na przemysł rozrywkowy. Pisarze, na przykład, chcieliby otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie za filmy, które ponownie stają się popularne na platformach streamingowych.

WGA wystąpił również przeciwko praktyce „mini-pokoi”, polegającej na zatrudnianiu mniejszej liczby pisarzy do opracowywania scenariusza w fazie preprodukcji. To prowadziło do mniejszej liczby miejsc pracy dla pisarzy i obniżało poziom ich zatrudnienia.

Dodatkowo, WGA chciało zagwarantować, że jego członkowie będą chronieni przed postępem w dziedzinie sztucznej inteligencji. Obecne możliwości systemu Chat GPT mogą nie dorównywać twórczości takiego reżysera jak Paul Thomas Anderson, ale wszyscy są świadomi, że to tylko kwestia czasu. Te trzy kwestie były fundamentem postulatów WGA.

Szczegóły porozumienia nie zostały jeszcze ujawnione, gdyż przywództwo WGA nadal pracuje nad jego finalizacją. Variety podało komunikat komitetu negocjacyjnego WGA skierowany do członków:

Możemy z dumą stwierdzić, że to porozumienie jest wyjątkowe, zapewniając znaczące korzyści i ochronę dla pisarzy we wszystkich sektorach. Teraz musimy upewnić się, że wszystko zostanie prawidłowo sformułowane w umowie. Choć chcielibyśmy podzielić się z wami szczegółami, nie możemy tego zrobić dopóki nie zostaną doprecyzowane wszystkie szczegóły. Dlatego prosimy o cierpliwość.

Nastroje w WGA są bardzo pozytywne i wydaje się, że członkowie są dumni z osiągniętego porozumienia. Chociaż dokładne warunki umowy zostaną ujawnione w przyszłym miesiącu, zakończenie negocjacji w spokojnej atmosferze to świetny znak, a przywództwo WGA zezwoliło pisarzom na powrót do pracy w trakcie finalizacji umowy. Ostateczna treść zostanie zatwierdzona przez WGA West Board i WGA East Council, a następnie przedstawiona członkom do ratyfikacji. Najprawdopodobniej najszybciej wrócą na antenę nocne talk-show, ponieważ nie są one objęte strajkiem SAG-AFTRA. Filmy i seriale pozostaną wstrzymane, dopóki nie zostanie zawarta oficjalna umowa z AMPTP. Pisarze natomiast mogą już rozpocząć prace nad projektami, które mogłyby zostać porzucone z powodu strajku.